U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wielrenners op de rijbaan?

Gepost 2015/04/28

Het seizoen is weer van start en zo ook de discussie over veiligheid op de weg en het fietspad. 'Moeten wielrenners de rijbaan op' is een vraag die al langer speelt op beleidsniveau. Onlangs is er onderzoek gedaan door de SWOV en daar zijn interessante cijfers uitgekomen.

In samenwerking met de NTFU heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzoek gedaan naar het gedrag van wielrenners en hoe gevaarlijke situaties op de openbare weg te voorkomen zijn. Een aantal resultaten lichten we er uit.
 
In hoeverre speelt ons eigen gedrag een rol en welke maatregelen bestaan er al om gevaarlijke situaties op de openbare weg te voorkomen? Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zocht naar antwoorden en liet een kleine duizend NTFU-leden een vragenlijst invullen. Kanttekening die men hierbij moet plaatsen is dat deze groep niet representatief is voor alle wielrenners in Nederland aangezien het merendeel geen lid is van een wielervereniging of sportbond.
 
Enkele resultaten:

  • Rijden wielrenners massaal door rood? Nee, 63,1% ontkent dit ten stelligste.
  • Vrijwel de helft van de ondervraagde NTFU-leden (49,9%) heeft geen moeite met het waarschuwend roepen naar andere verkeersdeelnemers.
  • Bijna 96% geeft aan altijd een helm te dragen bij het fietsen.
  • Wanneer een ongeval veroorzaakt is door een botsing met een voertuig of andere weggebruiker, dan wordt een andere “sportfiets” het meest genoemd; in 48% van de gevallen. Een auto (26%) staat op de tweede plaats, en een gewone fiets (13%) op de derde.
  • Bijna de helft van de respondenten ziet het nut van aparte fietspaden voor wielrenners niet in.
  • De meeste deelnemers (77,2%) vindt dat groepen die groter zijn dan twintig rijders de rijbaan op moeten. 

Op basis van de conclusies uit dit onderzoek doet het SWOV een drietal aanbevelingen voor verkeersbeleidsmakers, wegbeheerders en de twee wielersportbonden NTFU en KNWU:

  • Bewaak de kwaliteit van de fietsinfrastructuur.
  • Verken mogelijkheden om grote groepen wielrenners op de rijbaan te laten rijden.
  • Stimuleer begrip tussen wielrenners en andere weggebruikers. 

De NTFU gaat aan de slag met het verkennen van de mogelijkheid om groepen wielrenners op de rijbaan te laten rijden. Daarbij zullen wij zeer kritisch kijken naar de veiligheid van de wielrenner. Op dit moment wordt gezocht naar partners om dit onderzoek verder op te pakken.

Met de derde aanbeveling én met het stimuleren van de veiligheid voor alle weggebruikers is de NTFU volop aan de slag. Voorbeelden hiervan zijn de gedragscodes voor wielrenners en mountainbikers, de Fietsbelcampagne, de cursus Wegkapitein voor NTFU-verenigingen en de onlangs gelanceerde actie De Echte Wielrenner.
 
Meer weten over het SWOV-onderzoek? Het volledige rapport is hier te downloaden.